datascience.istanbul – Veri yalan söylemez
  • Apache Spark2 Dataframe Tarih Saat İşlemleri