Sınıflandırma Notları-2 (Lojistik Regresyon)

Hatırlayacağımız gibi lineer regresyonda hem bağımlı hem de bağımsız değişkenlerimiz nicel değişkenler olmak durumundaydı. Ancak gerçek hayatta çoğu zaman nitel değişkenlerle karşılaşmaktayız. İşte lineer regresyonun pas geçtiği bu duruma çareyi lojistik regresyonda buluyoruz. Hedef değişkenimiz (bağımlı – y) binary (evet-hayır, var-yok) olsun. Lojistik regresyon kendisine verdiğimiz eğitim verilerinden yola çıkarak bir kaydın evet-hayır veya var-yok gibi iki durumdan her birine ait olma olasılıklarını bize söyler. Lojistik regresyon lineer regresyonun istediği varsayımları istemediğinden daha kolay kullanılır. Lojistik regresyon ile lineer regresyon arasındaki en büyük fark; lojistik regresyonda hedef (bağımsız) değişkenin kategorik, çoğunlukla binary (evet-hayır, var-yok) olmasıdır. Lineer regresyonda ise bağımsız değişken süreklidir (875,96 TL, 15 kg vb.). Ayrıca lineer regresyon veri setinde normal dağılım ister. Lojistik regresyon böyle bir şey istemez.

Lojistik regresyona lojistik dediğimize bakmayın, aslında kelime Logaritmanın Log’undan, logistik fonksiyondan türemektedir. Logistik fonksiyonun özelliği, o ile 1 arasında değer üretmesidir. Lojistik regresyonu daha iyi anlamak için odds ve odds ratio kavramlarını da açıklamak istiyorum. Olasılık 0 ile 1 arasında bir değerdir. Örneğin bir zar atıldığında 1 gelme olasılığı 1/6’dır. Bir zar atıldığında 1 gelme olasılığının 1 gelmeme olasılığına oranına üstünlük diyoruz. Yani 1/6 yı 5/6’ya böldüğümüzde çıkan sonuç yani 0.20. Daha iyi anlamak için bir de bozuk para örneği verelim. Bir bozuk para atıldığında yazı gelme olasılığı 1/2’dir. Yazı gelme olasılığının gelmeme olasılığına oranı, üstünlük ise 1/2’nin 1/2’ye bölünmesiyle elde edilen sonuç yani 1’dir. Kolaylıkla anlaşılabileceği gibi bir paranın yazı gelmesinin tura gelmesine karşı herhangi bir üstünlüğü söz konusu değildir.

Basit lineer regresyon denklemimiz şöyleydi:

p(X) = β0 + β1X       (1.1)
Bu denklemin sağ tarafındaki X, bağımsız değişken; β1, bağımsız değişkenin katsayısı idi. Başka bir deyişle X’deki bir birimlik değişim p(x) değerini (bağımlı değişken) β1 oranında etkiliyor idi. Sonuç ise sürekli bir değişkendi. Lojistik fonksiyonun amacı bağımsız değişkenin bir kategoriye (örn: kredi borcu takar)  dahil olma olasılığını ortaya koymaktır. Bu nedenle lineer regresyon denkleminin sol tarafını 0 ile 1 arasında değer alacak şekilde denklemin sağ tarafına lojistik fonksiyonu uyguluyoruz.
p(X) = β0+ β1X / 1 +β0+ β1X           (1.2)

biraz eşitlikte oynarsak;

p(X) / 1 - p(X) = β0+ β1X              (1.3)

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi

p(X) / 1 - p(X) 

odds’u verir ve bu değer 0 ile ∞ arasında değer alabilir. Eşitlik (1.3)’ün her iki tarafının logaritmasını aldığımızda;

log(p(X) / 1 - p(X)) = β0 + β1X      (1.4)
Eşitlik 1.4’ü elde ederiz. Bu eşitliğin sol tarafına log-odds ya da logit denir. Lineer regresyonun aksine burada β1 artık X’in her değerinde aynı oranda p(X)’de değişiklik meydana getiremeyecektir. Aksine değişim artık X’in o andaki değerine göre değişecektir. Artık p(X) ile x arasında doğrusal bir ilişki yoktur.
Lineer model uyumunda en küçük kareleri (least squares) kullanmıştık. Doğrusal olmayan modellerin uyumunda genelde maximum likelihood yaklaşımı kullanılmaktadır. Burada amaç; veri kümesinden seçilen bir elemanın β0 ve β1,β2,β3….. değerlerini tahmin ederek elemanın hangi kümede (borç takar-takmaz) hangi olasılık dahilinde yer aldığını tahmin etmektir.
Bağımsız değişkenin ikiden fazla değer aldığı durumlarda(örn; düşük, orta, yüksek risk) lojistik regresyon teorik olarak kullanılabilirse de bu durumda Lineer Diskriminant Analizi (Linear Discriminant Analysis) daha başarılı sonuçlar vermektedir. Bunun temel olarak iki sebebi var; birincisi sınıflar eşit ayrılmışsa lojistik regresyonun parametre tahmini çok sağlıklı olmamaktadır. İkincisi; örneklem küçük ve bağımsız değişkenin sınıflar arası dağılımı normal ise lineer diskriminant daha sağlıklı sonuçlar üretecektir.

Sınıflandırma Notları-2 (Lojistik Regresyon)” için 2 yorum

 • 27 Eylül 2017 tarihinde, saat 09:50
  Permalink

  Yukarıda lojistik regresyonda verdiğiniz grafik yanlış. Bu şekilde bir ayrım yapılamaz ğer bu kümülatif olasılık yoğunluk fonksiyonu ise Olasılık ve sol dik axis de yeralır o zaman renkler ne alaka. Eğer 1-0 ‘ı renkler oluşturuyorsa y ve x input değişkenleridir. o zamanda bu şekilde bir olasılık yoğunluk fonsiyonu çıkmaz

  Yanıtla
  • 29 Eylül 2017 tarihinde, saat 19:43
   Permalink

   Merhaba. Bahsi edilen şekil lojistik regresyonu hatırlatması açısından jenerik olarak açık kaynaktan temin edilmiş ve küçük bir düzeltme ile yazı görseli olmuştu. Şekil ile yazı içeriği bağlantılı değildir. Ancak böyle bile olsa sizin sayenizde şeklin kendi içinde tutarsız olduğunu (doğru ve yanlış renkler ile dikey eksenin uyumsuz olduğunu) farkettik. Gerekli düzeltmeyi yaptık. İlginiz için çok teşekkür ederiz.

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fazla kilolardan mı şikayetçisiniz? O halde neden mide küçültme ameliyatı nı denemiyorsunuz. mide küçültme ameliyatı, zayıflamak isteyenler için kesin bir çözüm sunuyor. Üstelik çok kısa bir süre içersinde hayal ettiğiniz kilolara kavuşabilirsiniz.
Caminin önünde ve iki yanında geniş cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir. İç avluya, biri cepheden ikisi yandan olmak üzere herbiri merdivenli 3 kapıdan girilmektedir. Bu kapılarla dış avlunun cümle kapısı, ozamana kadar benzeri görülmemiş bronz kapılardır. Kubbeden aşağı doğru indikçe mekan yayılmaktadır. Bu piramidel yükselme ve yayılma sonucunda göz yanlara ve yukarıya doğru aynı mesafelere ulaşmaktadır. Bu özelliklerden dolayı, mekanın neresinde olursanız olun, bütün mekana hakim görüş sağlarsınız. Kubbe yaklaşık olarak 43 metre yükseklikte ve köşeleri pandantifle doldurulmuş 4 muazzam kemer üzerine oturtulmaktadır. Caminin su basmanı üzerinde olması ve kubbe yüksekliği nedeniyle pencereleri oldukça fazladır. Böylece caminin içini süsleyen binlerce çini ve kalem işleri tatlı ışık altında görülmektedir. Caminin içindeki en önemli unsur, ince işçilikle yontulmuş mermerden yapılma mihraptır. Bitişik duvarları, seramik çinilerle kaplanmıştır fakat çevresindeki çok sayıdaki pencere onu daha az ihtişamlı gösterir. Mihrabın sağında, Caminin en kalabalık halinde dahi olsa, herkesin imamı rahatça duyabileceği şekilde dekore edilmiş mimber bulunur. Caminin içi her katında alçak düzeyde olmak üzere 50 farklı lale deseninden üretilmiş 20binden fazla çini ile döşenmiştir. Alt seviyelerdeki çiniler, geleneksel galerideki çinilerin desenleri çiçekler meyveler ve servilerle gösterişli ve ihtişamlıdır.