Sınıflandırma Notları-4 (K-En Yakın Komşu)

K en yakın komşu (k-nearest neighbor-kNN) algoritması sınıflandırma algoritmalarından en yaygın olanlarından biridir. Temel mantık; “bana arkadaşını söyle kim olduğunu söyleyeyim” şeklinde işler. Örneğin k (5 olsun) olarak göstereceğimiz bir sayı seçeriz. Sınıflandırmak istediğimiz yeni bir elemanın hangi sınıfa dahil olacağını belirlemek için bu yeni elemana en çok benzeyen beş elemanın sınıflarına bakarız. En çok eleman hangi sınıfa mensup ise yeni elemanımız da o sınıftandır deriz.

Müşteri Nu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Telefonu açıyor mu? Evet Evet Evet Hayır Evet Evet Evet Hayır Hayır
Sözünde duruyor mu? Kısmen Evet Evet Hayır Hayır Evet Evet Hayır Hayır
Görüşmeye geliyor mu? Hayır Evet Evet Hayır Hayır Evet Evet Hayır Kısmen
Yetki belgesi veriyor mu? Hayır Evet Evet Hayır Hayır Evet Evet Hayır Hayır
Fiyata duyarlılığı çok mu? Evet Hayır Evet Evet Hayır Hayır Evet Evet Evet
Seni sık sık atlatıyor mu? Evet Hayır Evet Evet Evet Hayır Evet Evet Evet
Sınıf C A+ A C C A+ A C ?
Aksiyon Kaç Al Al Kaç Kaç Al Al Kaç ?

Örneğin yukarıdaki tabloda bir gayrimenkul danışmanı zaman, emek ve parasını israf etmemek için her müşteri ile uğraşmak istemiyor. Bunun için müşterilerini sınıflandırmış. Toplamda altı adet özellik tespit etmiş ve bu müşterileri A+, A, B ve C olarak sınıflandırmış. A+ ve A sınıf müşteriler, birlikte çalışılabilecek altın müşteriler, sağlam karakterli düzgün insanlar. B sınıfındakiler, ikna edildiğinde çalışılabilecekler ancak her an falso verebilirler. C sınıfındakiler ise hiç uğraşılmayacaklar, ilk fırsatta danışmanın emeğini heba edecekler. Danışman yeni  müşterinin (9’uncu) özelliklerini belirliyor ve geçmiş kayıtları kullanarak bunu sınıflandırmak istiyor.  Bu dokuzuncu kayda baktığımızda kendisine en yakın üç kaydın 4,5 ve 8’inci müşteriler olduğunu görüyoruz. Bu müşterilerin üçü de C sınıfında olduğu için danışman bu müşteriyi de rahatlıkla C sınıfına dahil edebilir. Çünkü en yakın 3 (k’yı 3 aldık) komşusu hep C sınıfı. O halde danışman bu müşteriyi C sınıfı olarak sınıflandıracak ve aksiyon olarak da KAÇACAK “Run Forrest run!” 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir