Spark MLlib Kullanarak Kümeleme Analizi

Makine öğrenmesi (machine learning) algoritmalarını kabaca ikiye ayırmak mümkündür: denetimli (supervised) ve denetimsiz (unsupervised). Her iki yöntemin de kullanım amaç ve yerleri farklı farklıdır.  Bu yazımızda denetimsiz yöntemin en yaygın algoritması K-Ortalamaları (K-Means), iris veri setini ve Spark MLlib kütüphanesini kullanarak örnek çalışma yapacağız. Burada amacım teorik olarak K-Ortalamalar yönteminin nasıl çalıştığını açıklamaktan ziyade örnek üzerinden pratik yapmak ve okuyucunun datascience yeteneklerini pekiştirmektir. Spark’ın 1.6 sürümü ve RDD tabanlı MLlib kütüphanesi, dil olarak PySpark kullanılacaktır. Spark2 ile beraber dataframe bazlı Spark ML kütüphanesini oluşturuldu.  Spark2 kullananların bu kütüpheneyi kullanmasını tavsiye ederim.
Öncelikle iris veri setini HDFS’e alalım. Şuan iris veri seti metin formatında (.txt uzantılı) burada bulunuyor (UCI Machine Learning Repository‘de de bulunabilir).

Komut satırımızı açıyoruz. bir dizin seçiyoruz. Ben /home/cloudera seçtim. wget "http://www.datascience.istanbul/data/iris.txt" komutuyla mevcut dizine veri setini indiriyoruz. Iris veri setini hatırlayalım. Toplam 150 kayıt ve 5 nitelikten oluşuyor. İlk dört nitelik nümerik ve yaprak uzunluk ve genişlikleri ile ilgili değerlere sahip. Beşinci değişken ise kategorik ve çiçeğin hangi sınıfta yer aldığına dair değerlere sahip. K-Ortalamalar algoritması numerik nitelikler ile çalıştığı ve beşinci nitelik hedef nitelik olduğu için biz beşinci niteliği kümeleme için kullanmayacağız.

Şuan namenode sunucuda local diskte bulunan veri setini HDFS’e aktaralım. Bunun için şu komutları kullanıyorum: hdfs dfs -put /home/cloudera/iris.txt /user/cloudera

Yukarıda gördüğümüz üzere iris veri seti artık HDFS’te. HDFS dizini olarak /user/cloudera/iris.txt Veri setini HDFS’e indirmeyi başardıktan sonra şimdi Jupyter’i açıp kümeleme çalışmaya başlayabiliriz. Gerekli kütüphaneleri indirelim.

from pyspark.mllib.clustering import KMeans, KMeansModel
from numpy import array
from math import sqrt

Veriyi alıp parse edelim ve Spark veri yapısında çalışmaya başlayalım.

data = sc.textFile("/user/cloudera/iris.txt")
parsedData = data.map(lambda line: array([x for x in line.split(',')]))

Bakalım veriyi Spark RDD olarak almış mıyız?

parsedData.take(5)
[array([u'5.1', u'3.5', u'1.4', u'0.2', u'Iris-setosa'], 
    dtype='<U11'), array([u'4.9', u'3.0', u'1.4', u'0.2', u'Iris-setosa'], 
    dtype='<U11'), array([u'4.7', u'3.2', u'1.3', u'0.2', u'Iris-setosa'], 
    dtype='<U11'), array([u'4.6', u'3.1', u'1.5', u'0.2', u'Iris-setosa'], 
    dtype='<U11'), array([u'5.0', u'3.6', u'1.4', u'0.2', u'Iris-setosa'], 
    dtype='<U11')]

Evet almışız ancak beşinci niteliğimiz olan çiçek sınıfı (Iris-setosa yazıp duran yerler :)) hala duruyor. Onu kaldırıyoruz çünkü denetimsiz öğrenmede hedef değişken ile işimiz yok. İlk dört niteliği float’a çevirip yeni bir RDD’ye atıyoruz.

iris_ilk_dort_nitelik = parsedData.map(lambda x: array([float(x[0]),float(x[1]),float(x[2]),float(x[3])]))
[array([ 5.1, 3.5, 1.4, 0.2]),
 array([ 4.9, 3. , 1.4, 0.2]),
 array([ 4.7, 3.2, 1.3, 0.2]),
 array([ 4.6, 3.1, 1.5, 0.2]),
 array([ 5. , 3.6, 1.4, 0.2])]

Şimdi hata fonksiyonumuzu yazalım. Yani küme merkezine olan uzaklığı hesaplayacak fonksiyon.

def error(point):
 center = clusters.centers[clusters.predict(point)]
 return sqrt(sum([x**2 for x in (point - center)]))

Şimdi her bir k değeri (ayırmak istediğimiz küme sayısı) için maliyetimize bir bakalım.

for k in range (1,6):
 clusters = KMeans.train(iris_ilk_dort_nitelik, k, maxIterations=10, initializationMode="random")
 WSSSE = iris_ilk_dort_nitelik.map(lambda point: error(point)).reduce(lambda x, y: x + y)
 
 print("With "+ str(k)+ " clusters: WSSSE: "+ str(WSSSE))
With 1 clusters: WSSSE: 291.455123856
With 2 clusters: WSSSE: 128.404195237
With 3 clusters: WSSSE: 97.3259242343
With 4 clusters: WSSSE: 83.7861984508
With 5 clusters: WSSSE: 80.4000863093

Bildiğimiz gibi iris veri seti üç doğal kümeden oluşuyor. Bununla ilgili yazımı inceleyebilirsiniz. Yukarıdaki listeye baktığımızda küme sayısı 2’den 3’e çıkınca en küçük kareler toplamı çok keskin bir düşüş yaşıyor. Bu da bize ideal k sayısı hakkında güzel bir işaret veriyor. Kısmet olursa önümüzdeki günlerde k sayısının nasıl seçileceği ve kategorik değişkenlerle nasıl kümeleme analizi yapılacağına dair yazılar yazmayı düşünüyorum. Şayet modelimizi daha sonra da kullanmayı düşünüyorsak modeli kaydedebiliriz.

clusters.save(sc, "K-OrtalamamarModeli-1")

Sonra modeli tekrar çağırmak istersek:

K_OrtalamamarModeli_1 = KMeansModel.load(sc, "K-OrtalamamarModeli-1")

Bu yazıda da bu kadar. Veriyle kalınız…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Barkod Etiketi üretimi yapan firmaların işi ciddi bir iştir. Bu anlamda sizin de hangi firmayla çalışma yatığınız çok büyük önem taşır. Kullanım alanı sınırsızdır. Her alanda ve her sektörde bu etiketlere ihtiyaç duyulur. Etiket çeşitleri ve Barkod etiketleri, seri üretimle hazırlanmaktadır. Etiketler ahşap, plastik, metal ya da cam gibi ambalajlı ürünlerin üzerilerine ugulanır.
Mide botoksu midenin belirli yerlerine botoks maddesi enjekte etme suretiyle midedeki kasların çalışmasını sınırlandırmayı ve sayede midenin gıdaları sindirim sürecini yavaşlatarak buna bağlı olan açlık-tokluk hissi süresinin de uzatılmasını amaçlayan ameliyatsız kolay kilo verme tedavisidir. Botoks uygulanırken, midenin detaylı şekilde içerden görüntülenmesini sağlayan endoskopi uygulaması ile gerçekleştirilir. Bu sayede hastaya sadece gastroskpik uygulaması kadar bir rahatsızlık olur. Özellikle diyet programlarına ve düzenli egzersizlere uymakta zorlanan ve buna bağlı olarak da obeziteye yakalanan, bu yüzdende obezitenin sebep olduğu çeşitli sağlık sorunları olan kişiler için mide botoksu bir devrim niteliğindedir ve son yıllarda ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır.
En güzel cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir.
En güzel cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir.
Termal Etiket Eco Termal etiket, yüzeyinde hami bir katman bulunmayan miktar çeşididir. Kumbara üzerine termal lamine edilmesi sonucunda oluşmaktadır. Kullanılan barkod yazıcının baş bölgesindeki ısı beraberlik birlikte termal sıvılaşma özelliği gösterir dahi bu şekilde Eco termal etiketin üzerine baskı alınır. Bu termal etiketlere yumruk termal olarak (ısıyla) yapılır ve yerde yüzden ribon kullanılmaz. Ribon kullanımı olmadığı için tahakküm maliyeti sıfıra yakındır.
Dijital Baskı ve baskı etiketi teknolojileri geliştikçe firmaların büyük ebatlı etiket ihtiyaçlarına da dijital çözümler sunulmaya başlamıştır. Böylece, birbirinden canlı renklerin ve kusursuz çizgilerin hakimiyetindeki büyük ebatlı dijital baskı etkileri; kurumsal firmaların reklam kampanyalarındaki en iddialı unsurlarına dönüşmüştür.