Basit Regresyon: R ile Uygulama

Lineer Regresyon serimize devam ediyoruz. Bu yazı bir öncekinin aynısı olacak ancak uygulamayı Python yerine R ile yapacağız. Çalışma dizninizi ayarlamayı unutmayın. Veri setine buradan ulaşabilirsiniz.

R ile Veri Setini Yükleme

 dataset = read.csv('Kidem_ve_Maas_VeriSeti.csv')

Bağımsız değişkenimiz Kidem, bağımlı değişkenimiz Maas yukarıdaki tabloda görülmektedir. Gerçek hayatta da tecrübe ettiğimiz gibi kıdem arttıkça maaş da artar. Yani bağımsız ve bağımlı değişken arasında doğrusal pozitif bir ilişkinin varlığından söz edebiliriz. Bu yazıda R kodları ve grafikleri ile bu doğrusal ilişkiyi daha bilimsel bir yöntemle ortaya koyacağız. Veri setimizi yükledikten sonra işimize başlayalım:

R ile Veri Setini Eğitim ve Test olarak İkiye Ayırma

library(caTools)
set.seed(123)
split = sample.split(dataset$Maas, SplitRatio = 2/3)
training_set = subset(dataset, split == TRUE)
test_set = subset(dataset, split == FALSE)

Yukarıda ne yaptık kısaca açıklayayım: Kütüphane yükledik, rastgele örnekleme temel olacak bir rakam belirledik seed(123), hedef değişkenimizin 2/3’ünü eğitim seti olacak şekilde ayırdık ve eğitim için seçilenlere TRUE, test için seçilenlere FALSE damgasını vurduk. training_set ve test_set’i vurduğumuz bu damgalara göre ayırıp oluşturduk.

Evet yukarıda gördüğümüz gibi veri setimizi eğitim ve test olmak üzere ikiye ayırdık.

R ile Regresyon Modeli Kurma ve Modeli Eğitme

regressor = lm(formula = Maas ~ Kidem, data = training_set)

Modelimiz hakkında biraz bilgi alalım:

Regresyon Modeli Hakkında Bilgi Alma Sonuçları Yorumlama

summary(regressor)
Call:
lm(formula = Maas ~ Kidem, data = training_set)

Residuals:
 Min 1Q Median 3Q Max 
-7325.1 -3814.4 427.7 3559.7 8884.6 

Coefficients:
 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
(Intercept) 25592 2646 9.672 1.49e-08 ***
Kidem 9365 421 22.245 1.52e-14 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 5391 on 18 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9649, Adjusted R-squared: 0.963 
F-statistic: 494.8 on 1 and 18 DF, p-value: 1.524e-14

Yukarıdaki bilgileri biraz yorumlayalım. Biz kıdeme göre maaşı tahmin eden bir model kurmayı hedeflemiştik. Daha doğrusu kıdeme göre maaşı belirlemek istiyoruz. İkisinin arasında nasıl bir ilişki var, kıdem maaşı ne doğrultuda ve ne derece etkiliyor ortaya koymak istiyoruz. Bu probleme uygun model basit doğrusal regresyon modeli. Niçin? Çünkü tek bir belirleyici değişken (kıdem) var ve hedef değişkenimiz de nümerik-sürekli bir değişken. Ve biz problemde hedef değişkenimizi (maaş) herhangi bir sınıfa sokmaya çalışmayıp hedef değişkenimizi (maaş) tahmin etmeye çalışıyoruz. Bu sebeple yukarıdaki bilgilerden bizim için en önemli olanlardan biri katsayılar yani kıdemin önündeki katsayı. Bu katsayı kıdemin maaşı ne derecede etkilediğinin bir göstergesi. Tabi modelimiz ve katsayımızın p değeri istatistiksel bir anlamlılığa (statistically significant) sahipse. Kidem katsayısı 9365 ve p anlamlılık işareti ***, yani anlamlı. Pardon bundan önce modelin anlamlılığına da bakmamız lazım. Modelin anlamlılığı en alt satırdaki p-value: 1.524e-14 gibi neredeyse sıfıra yakın bir değer yani oldukça güçlü bir anlamlılığa sahip. Bu değer, sosyal bilimlerde çoğu zaman 0.05 ve altı yeterli kabul ediliyor. Kısaca modelimiz ve katsayımız anlamlıdır. Bu modeli kullanabiliriz.

Eğitilen Regresyon Modeli ile Tahmin Yapma

Modelimizi eğittik. Şimdi daha önceden test verisi olarak ayırdığımız veriyi makineye verelim bakalım bize hangi sonuçları verecek ve bu sonuçlar gerçek sonuçlara ne derece yakın.

y_pred = predict(regressor, newdata = test_set)
View(y_pred)

Soldaki liste modelin bize tahmin ettiği, sağdaki ise gerçekte var olan değerlerdir. Örneğin 2 numaralı kayıtta 1.3 yıl kıdem için 37.766,77 TL yıllık maaş öngörmüş. Gerçekte ise bu değer 46.205 TL.

R ile Regresyon Modeli Çizmek

Grafik çizimi için R’ın ggplot2 kütüphanesini kullanacağız. Eğer indirmemiş iseniz install.packages('ggplot2') komutuyla indirebilirsiniz. Grafik komutlarımızı yazalım.

ggplot()+
 geom_point(aes(x = training_set$Kidem, y = training_set$Maas),
 color='red')+
 geom_line(aes(x = training_set$Kidem, y = predict(regressor, newdata = training_set)),
 color = 'blue')+
 ggtitle('Kıdeme Göre Maaş Tahmini Regresyon Model Grafiği')+
 xlab('Kıdem(Yıl)')+
 ylab('Maaş(Yıllık - TL)')

Yukarıda dikkat etmek gereken bir nokta var geom_line() fonksiyonuna ikinci parametre y değerini mutlaka eğitim verileriyle elde edilen regresyon doğrusunu çizecek yani eğitim setine dayalı tahmin çizgisini vermemiz gerekir. Eğer geom_point() saçılma diyagramı fonksiyonundaki gibi y parametresine Maas verirsek yanlış olur. Grafiğimiz:

Eğitilen Regresyon Modelini ve Test Verileri Saçılma Diyagramını Çizmek

ggplot()+
 geom_point(aes(x = test_set$Kidem, y = test_set$Maas),
 color='red')+
 geom_line(aes(x = training_set$Kidem, y = predict(regressor, newdata = training_set)),
 color = 'blue')+
 ggtitle('Kıdeme Göre Maaş Tahmini Regresyon Model Grafiği (Test Seti)')+
 xlab('Kıdem(Yıl)')+
 ylab('Maaş(Yıllık - TL)')

Sadece kırmızı renk yerleri değiştirdim. İşin aslı yeni grafiğimizde regresyon doğrumuz aynı kalacak sadece etrafındaki noktalar eğitim değil test veri setindeki noktalar olacak.

Şükür bitti bu yazı da. Başka bir yazıda görüşmek dileğiyle, veriyle kalın…

Basit Regresyon: R ile Uygulama” için bir yorum

  • 8 Mayıs 2019 tarihinde, saat 21:42
    Permalink

    hocam bu konu makine öğrenmesi ve derin öğrenmenin temel taşlarından birisi. emeğiniz için teşekkürler.

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Barkod Etiketi üretimi yapan firmaların işi ciddi bir iştir. Bu anlamda sizin de hangi firmayla çalışma yatığınız çok büyük önem taşır. Kullanım alanı sınırsızdır. Her alanda ve her sektörde bu etiketlere ihtiyaç duyulur. Etiket çeşitleri ve Barkod etiketleri, seri üretimle hazırlanmaktadır. Etiketler ahşap, plastik, metal ya da cam gibi ambalajlı ürünlerin üzerilerine ugulanır.
Mide botoksu midenin belirli yerlerine botoks maddesi enjekte etme suretiyle midedeki kasların çalışmasını sınırlandırmayı ve sayede midenin gıdaları sindirim sürecini yavaşlatarak buna bağlı olan açlık-tokluk hissi süresinin de uzatılmasını amaçlayan ameliyatsız kolay kilo verme tedavisidir. Botoks uygulanırken, midenin detaylı şekilde içerden görüntülenmesini sağlayan endoskopi uygulaması ile gerçekleştirilir. Bu sayede hastaya sadece gastroskpik uygulaması kadar bir rahatsızlık olur. Özellikle diyet programlarına ve düzenli egzersizlere uymakta zorlanan ve buna bağlı olarak da obeziteye yakalanan, bu yüzdende obezitenin sebep olduğu çeşitli sağlık sorunları olan kişiler için mide botoksu bir devrim niteliğindedir ve son yıllarda ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır.
En güzel cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir.
En güzel cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir.
Termal Etiket Eco Termal etiket, yüzeyinde hami bir katman bulunmayan miktar çeşididir. Kumbara üzerine termal lamine edilmesi sonucunda oluşmaktadır. Kullanılan barkod yazıcının baş bölgesindeki ısı beraberlik birlikte termal sıvılaşma özelliği gösterir dahi bu şekilde Eco termal etiketin üzerine baskı alınır. Bu termal etiketlere yumruk termal olarak (ısıyla) yapılır ve yerde yüzden ribon kullanılmaz. Ribon kullanımı olmadığı için tahakküm maliyeti sıfıra yakındır.
Dijital Baskı ve baskı etiketi teknolojileri geliştikçe firmaların büyük ebatlı etiket ihtiyaçlarına da dijital çözümler sunulmaya başlamıştır. Böylece, birbirinden canlı renklerin ve kusursuz çizgilerin hakimiyetindeki büyük ebatlı dijital baskı etkileri; kurumsal firmaların reklam kampanyalarındaki en iddialı unsurlarına dönüşmüştür.