Çoklu Regresyon (Multiple Regression): Python ile Uygulama-2

Python ile çoklu lineer regresyon yazımıza devam ediyoruz. Geçen yazıda veri setini eğitim ve test olmak üzere ayırmıştık. Bu yazımızda makinemizi oluşturup eğiteceğiz. Yine scikit-learn linear_model kütüphanesinden LinearRegression sınıfını kullanacağız.

Çoklu Lineer Modeli Eğitmek

from sklearn.linear_model import LinearRegression
regressor = LinearRegression()
regressor.fit(X_train, y_train)

Makinemizi (regressor) eğittik. Şimdi test edelim bakalım bize ne sonuçlar veriyor. Bunun için LinearRegression sınıfından oluşturduğumuz regressor nesnesinin (yani makinemizin) fit() metodunu kullanacağız. Bu metoda parametre olarak da test için ayırdığımız 10 elemanlı X_test nitelikler matrisini vereceğiz.

y_pred = regressor.predict(X_test)

Eğitilmiş Modelde Test Verilerini Çalıştırmak ve Sonuçları Kıyaslamak

Evet, test verisinden oluşan tahmin verilerimiz (y_pred) ile y_test‘i tablo halinde yan yana görelim. Bakalım makinemiz bize hangi sonuçları üretmiş ve bunların gerçek sonuçlardan farkı nasıl?

Solda tahmin ettiğimiz 10 değere karşılık sağ tarafta gerçekte var olan 10 değer. 0’ıncı indeksteki kar sonuçlarını karşılaştıralım. Eğittiğimiz model bize test setindeki bağımsız değişkenleri verdiğimizde sonucun 103.015 TL olacağını söylüyor. Buna karşılık aynı bağımsız değişkenler ile gerçek kar 103.282 TL olarak gerçekleşmiş. Çok iyi bir tahmin. Diğer satırları siz karşılaştırın ve modelin nasıl bir iş çıkardığı hakkında kabaca bir yorum yapın.

Geriye Doğru Eleme Yöntemi ile Modeli Kurmak

İki önceki yazımızda regresyon modeli kurma yöntemlerinden bahsetmiştik. Burada bu yöntemlerden geriye doğru eleme ile modelimizi optimize edeceğiz. Aşağıda standart bir çoklu doğrusal regresyon eşitliği görülmektedir.

Yukarıda gördüğümüz eşitlikte bağımsız değişkenler (X1,X2…Xn) X nitelikler matrisinde bulunan her bir niteliğe (sütun) karşılık gelmektedir. Biz bu bağımsız değişkenleri kullanarak modeli eğitir ve b1,b2,,,bn’den olşan katsayıları hesaplamaya çalışırız. Pekala yukarıdaki eşitlikte bir şey dikkatinizi çekti mi? Niçin katsayılar b0‘dan başlayıp bn‘e kadar giderken bağımsız değişkenler X1‘den başlıyor? X0 yok mudur? Aslında var. b0‘ın başında 1 var diyelim. Biliyoruz ki 1’ile b0‘ı çarpmak sonucu değiştirmez. Yani böylece b0 önünde X0 olmuş ve o da 1’e eşit olmuş olur.

X = np.append(arr = np.ones((50,1)).astype(int), values = X, axis = 1)

Yukarıdaki kodlarla X nitelikler matrisimizin 0’ıncı indeksine 50 elemanlı 1 sütunlu ve her bir satırında 1 olan bir array ekliyoruz. NumPy kütüphenesinin append() metodunu kullanıyoruz.

Şimdi geriye doğru eleme yöntemini kullanarak optimal modelimizi seçmeye başlayalım.

İlk adımımız anlamlılık düzeyini seçmekti. 0,05 olarak seçelim (Bunu şimdi bir yere yazmıyoruz. Sadece böyle kabul ettik. Değişken elerken bu kabule göre eleyeceğiz).

İkinci adımımız ise tüm değişkenleri dahil edeceğimiz bir model kurmak: Bunun için öncelikle X nitelikler matrisimizden yeni bir X_opt nitelikler matrisi oluşturalım. Arkasından da yeni makinemizi (regressor_OLS) yaratalım. Bunun için istatistiksel modeller kütüphanesinin OLS (Ordinary Least Squares) sınıfını kullanıyoruz. Bu sınıfın fit() metoduyla makinemizi eğitelim. İşin Türkçesi çoklu regresyonda Sıradan En Küçük Kareler (Ordinary Least Squares) yöntemini kullanmış oluyoruz. Neydi bu yöntem hemen hatırlayalım: Bütün noktaların regresyon doğrusuna uzaklığının karelerinin toplamını en küçük yapan yöntemdi. Böylelikle doğrumuz nitelikler matrisindeki tüm noktaları en iyi şekilde temsil edebiliyordu. Eşitlikçi, adil yaklaşım, adil düzen 🙂 Aklıma basit bir örnek geldi: Uzunlamasına bir ova düşünün ve içinde bir çok tarla olsun. Bu ovadan büyük bir sulama kanalı geçireceksiniz. Bu kanal geçtikten sonra çiftçiler kanala tarlalarından boru uzatacak ve tarlalarının kenarına koydukları su motorlarıyla ürünlerini sulayacaklar. Şimdi kanalı öyle bir yerden geçirelim ki çiftçiler tarafından döşenecek su borularının uzunluğu en az olsun. Hadi çiftçiler kendileri döşemesin boruları üretici kooperatifi kurmuş olsunlar ve kooperatif kanal ve boru döşeme işini ihale etmiş olsun. Şimdi ihaleyi alan şirket kanalı öyle bir hattan (hadi “S” çizmek de yasak olsun, kanal ve borular düz döşenmek zorunda olsun) geçirecek ki her bir çiftçinin tarlasına çekeceği boruların toplam uzunluğu en az olacak, dolayısıyla bu işi en düşük maliyetle yapmış olacak. İşte OLS’nin yaptığı iş aynen budur.

Üçüncü adım için şunları söylemiştik:  “Her bir bağımsız değişkenin anlamlılık düzeyi incelenir. Eğer anlamlılık düzeyi model için belirlenenden (ilk adımda 0,05 belirlemiştik) daha büyük ise bu bağımsız değişken modelden çıkarılır. Eğer birden fazla var ise bu işlem en büyük p değerine sahip olana uygulanarak devam edilir. Şayet bütün p değerleri sınır değerden küçük ise model tamam demektir.”

Birinci tur (tüm değişkenlerin dahil olduğu ilk model)

import statsmodels.formula.api as sm
X_opt = X[:, [0,1,2,3,4,5]]
regressor_OLS = sm.OLS(endog=y, exog=X_opt).fit()

Öyleyse modelimizi çalıştırdık. Şimdi özetini alıp inceleyelim ve üçüncü adımın gereğini yapalım. Eleme işlemine geçmeden önce değişkenlerimizi bir eşleştirelim. Çünkü her elemede model X değişkenlerine küçükten büyüğe numara veriyor. Yanlış değişkeni çıkarmamak için bu eşleştirmeyi yapmanızı öneririm.

İndeks Değişken Bağımsız değişken
0 Sabit X0
1 Istanbul X1
2 Kocaeli X2
3 ArgeHarcamasi X3
4 YonetimGiderleri X4
5 PazarlamaHarcamasi X5
regressor_OLS.summary()

summary() metodu yukarıdaki özeti veriyor. Bu özeti okuyup anlamak ilk bakışta biraz zor gelebilir. Ne bu yahu! bir sürü anlamsız rakam ve ifade. Ne bunlar? diyebilirsiniz. Aslında biraz öğrenince o kadar da zor bir şey olmadığını anlayacaksınız. Hatta ilerleyen zamanda bu özetleri okuyup eleme işlemlerini yapmaktan zevk almaya başlıyorsunuz. Devam edelim. Çıkarma kuralımız en yüksek p değerine sahip değişkeni modelden çıkarmak idi. Kırmızı çerçeveye aldığımız p değerleri sütununda X1‘nin en yüksek p değerine (0.990) sahip olduğunu görüyoruz, öyleyse X1‘yi çıkarıyoruz. X1 nitelikler matrisinde 2’nci indekse denk geliyorsu öyleyse X_opt değişkenimizi 1’nci indeksli sütunu devre dışı bırakarak tekrar oluşturalım ve modeli tekrar çalıştırıp özetini alalım.

İkinci tur

Yeni eşleşme şu şekilde olmalı:

İndeks Değişken Bağımsız değişken
0 Sabit X0
2 Kocaeli X2
3 ArgeHarcamasi X3
4 YonetimGiderleri X4
5 PazarlamaHarcamasi X5
X_opt = X[:, [0,2,3,4,5]]
regressor_OLS = sm.OLS(endog=y, exog=X_opt).fit()
regressor_OLS.summary()

p değerlerini tekrar incelediğimizde X1‘in (orijinal X matrisinde 2’nci indekse karşılık geldiğini sakın atlamayın) en yüksek p değerine (0.940) sahip oluğunu görüyoruz. Bunu da çıkarıp tekrar devam edelim.

Üçüncü tur

Yeni eşleşme:

İndeks Değişken Bağımsız değişken
0 Sabit X0
3 ArgeHarcamasi X3
4 YonetimGiderleri X4
5 PazarlamaHarcamasi X5
X_opt = X[:, [0,3,4,5]]
regressor_OLS = sm.OLS(endog=y, exog=X_opt).fit()
regressor_OLS.summary()


p değerlerini tekrar incelediğimizde X2‘in (orijinal X matrisinde 4’üncü indekse karşılık geldiğini sakın atlamayın) en yüksek p değerine (0.602) sahip oluğunu görüyoruz. Bunu da çıkarıp tekrar devam edelim.

Dördüncü tur

Yeni eşleşme:

İndeks Değişken Bağımsız değişken
0 Sabit X0
3 ArgeHarcamasi X3
5 PazarlamaHarcamasi X5
X_opt = X[:, [0,3,5]]
regressor_OLS = sm.OLS(endog=y, exog=X_opt).fit()
regressor_OLS.summary()


p değerlerini tekrar incelediğimizde X2‘in (orijinal X matrisinde 5’inci indekse karşılık geldiğini sakın atlamayın) en yüksek p değerine (0.060) sahip oluğunu görüyoruz. Aslında bu değer belirlediğimiz 0.05 anlamlılık değerine çok yakın, çıkarmasak da olur gibi. Neyse burada mevzu bu değil, bunu başka bir zaman tartışalım ve kuralı işletelim.

Beşinci tur

Yeni eşleşme:

İndeks Değişken Bağımsız değişken
0 Sabit X0
3 ArgeHarcamasi X3
X_opt = X[:, [0,3]]
regressor_OLS = sm.OLS(endog=y, exog=X_opt).fit()
regressor_OLS.summary()


Evet, en sonunda p değerlerini 0.05’in altında bırakmayı başardık. Geriye sabit ve Arge Harcaması kaldı. Yazıyı daha fazla uzatmayalım. Veriyle kalın…

Çoklu Regresyon (Multiple Regression): Python ile Uygulama-2” için 4 yorum

 • 16 Kasım 2017 tarihinde, saat 16:23
  Permalink

  Güzel makale teşekkürler. Özellikle Tarladaki boruların dağıtımı, en küçük kareler yöntemi için hoş örnek olmuş.

  Yanıtla
  • 25 Kasım 2017 tarihinde, saat 10:21
   Permalink

   Rica ederim. İyi çalışmalar…

   Yanıtla
 • 25 Nisan 2019 tarihinde, saat 04:03
  Permalink

  5. Tur görseli 4. tUr ile aynı sanırım. Ellerinize sağlık.

  Yanıtla
  • 25 Nisan 2019 tarihinde, saat 21:42
   Permalink

   İkazınız için çok teşekkür ederim. Gerekli düzelltmeleri yaptık.

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Barkod Etiketi üretimi yapan firmaların işi ciddi bir iştir. Bu anlamda sizin de hangi firmayla çalışma yatığınız çok büyük önem taşır. Kullanım alanı sınırsızdır. Her alanda ve her sektörde bu etiketlere ihtiyaç duyulur. Etiket çeşitleri ve Barkod etiketleri, seri üretimle hazırlanmaktadır. Etiketler ahşap, plastik, metal ya da cam gibi ambalajlı ürünlerin üzerilerine ugulanır.
Mide botoksu midenin belirli yerlerine botoks maddesi enjekte etme suretiyle midedeki kasların çalışmasını sınırlandırmayı ve sayede midenin gıdaları sindirim sürecini yavaşlatarak buna bağlı olan açlık-tokluk hissi süresinin de uzatılmasını amaçlayan ameliyatsız kolay kilo verme tedavisidir. Botoks uygulanırken, midenin detaylı şekilde içerden görüntülenmesini sağlayan endoskopi uygulaması ile gerçekleştirilir. Bu sayede hastaya sadece gastroskpik uygulaması kadar bir rahatsızlık olur. Özellikle diyet programlarına ve düzenli egzersizlere uymakta zorlanan ve buna bağlı olarak da obeziteye yakalanan, bu yüzdende obezitenin sebep olduğu çeşitli sağlık sorunları olan kişiler için mide botoksu bir devrim niteliğindedir ve son yıllarda ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır.
En güzel cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir.
En güzel cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir.
Termal Etiket Eco Termal etiket, yüzeyinde hami bir katman bulunmayan miktar çeşididir. Kumbara üzerine termal lamine edilmesi sonucunda oluşmaktadır. Kullanılan barkod yazıcının baş bölgesindeki ısı beraberlik birlikte termal sıvılaşma özelliği gösterir dahi bu şekilde Eco termal etiketin üzerine baskı alınır. Bu termal etiketlere yumruk termal olarak (ısıyla) yapılır ve yerde yüzden ribon kullanılmaz. Ribon kullanımı olmadığı için tahakküm maliyeti sıfıra yakındır.
Dijital Baskı ve baskı etiketi teknolojileri geliştikçe firmaların büyük ebatlı etiket ihtiyaçlarına da dijital çözümler sunulmaya başlamıştır. Böylece, birbirinden canlı renklerin ve kusursuz çizgilerin hakimiyetindeki büyük ebatlı dijital baskı etkileri; kurumsal firmaların reklam kampanyalarındaki en iddialı unsurlarına dönüşmüştür.