R Kare ve Düzeltilmiş R Kare

Regresyon notlarımızda bahsettiğimiz gibi regresyon eğrisi temsil ettiği noktalara olabildiğince en yakından geçmeye çalışıyordu. Bunun için her bir noktanın eğriye olan uzaklığı hesaplanıyor ve toplam mesafeyi en küçük kılan doğru regresyon doğrusu oluyordu.

Yukarıda kazanç ve tecrübe arasındaki ilişkiyi gösteren bir grafik bulunuyor. Bu grafiğe göre tecrübe arttıkça kazanç da artıyor görünüyor. Grafiğe bakarak doğrusal regresyon formülümüzü şu şekilde yazabiliriz:
Kazanç = Sabit + β x Tecrübe

Kazanç hedef/bağımlı değişken (y), Tecrübe ise bağımsız değişken X. Yani burada tecrübeye dayanarak bir meslek erbabının kazancı tahmin edilmeye çalışıyor. Günlük hayattan edindiğimiz tecrübelere göre de bunu kolaylıkla anlayabiliriz. Avukat, doktor, danışman vb. bir meslek erbabı tecrübesi arttıkça daha fazla kazanmaktadır. Formüldeki Sabit ise hiç tecrübeli olmasa bile bu meslek erbabının belli bir kazanca sahip olduğunu gösterir.

Şimdi bu doğrunun noktalara en yakın bir doğrultuda geçmesi gerektiğini söylemiştik. Bunu sağlamak için noktaların doğruya olan uzaklığını hesaplıyoruz. Bu uzaklığın en az olduğu doğru, regresyon doğrusunu oluşturuyor. Bu uzaklığın minimum olmasını sağlayan yöntem ise en küçük kareler yöntemidir.

yi değeri ile tahmin edilen yi^ değeri arasındaki mesafelerin karelerinin toplamının en düşük olduğu eğri (doğru denklemi) regresyon eğrisidir. Burada işe karelerin karışmasının sebebi eksi değerlerden kurtulmaktır. Bunun başka bir yolu da mutlak değer almaktır. Doğruya isabet edemeyen her noktaya atık diyoruz. Aslında tüm noktalar doğru üzerine denk gelseydi mükemmel bir resgresyon eğrisi olacaktı ancak bu fiiliyatta pek mümkün olmaz. Bu nedenle eğriye denk gelmeyen her nokta bizim için atıktır (residual). Bu artıkların karelerinin toplamına Atıkların Karelerinin Toplamı (AKT) diyelim ve şöyle formülüze edelim:

Atıkların Kareler Toplamı (AKT) = TOPLAM(yi - yi^)2

Şimdi bir de her bir veri noktası acaba ortalamaya ne kadar uzaklıkta ona da bir bakalım.

Her bir noktanın ortalamaya uzaklığının karesine de Ortalamaya Uzaklığın Kareler Toplamı (OUKT) diyelim.
Ortalamaya Uzaklığın Kareler Toplamı (OUKT) = TOPLAM(yi - ȳ)2

R2 ise bu iki değerden faydalanılarak hesaplanır.

R2 = 1 - (AKT/OUKT)

Artıkların toplamının ortalamaların toplamına olan oranı ne kadar küçük ise R2 o kadar yüksek olacaktır.

R2‘ın yüksek olması regresyon model uyumunun iyi olduğunu gösterir. Yukarıda da söylediğimiz gibi tüm noktalar regresyon doğrusu üzerinde olsaydı mükemmel bir modelimiz olurdu. Tüm noktalar doğru üzerinde olduğunda Artıkların Kareler Toplamı (AKT) sıfır olacağından R2‘e de 1’e eşit olacak ve alabileceği en yüksek değeri alacaktır.

Peki ya düzeltilmiş R Kare ?

Yukarıda basit regresyon (tek bağımsız değişkenli) üzerinden örnek verdik. Ancak gerçek hayatta bağımlı değişkeni etkileyen birden fazla bağımlı değişken vardır. Regresyon iyilik uyum indeksi (goodness of fit) olarak R2 kullandığımızda artıkların toplam karesi ne kadar düşük olursa uyum o kadar yüksek oluyor. Ancak bağımsız değişken sayısı arttıkça payda düşmeye devam edecektir. Böylelikle  R2 düşmeyecek ve ne kadar çok değişken modele katılırsa o kadar yüksek bir uyum ortaya çıkacaktır. Acaba gerçekte de öyle mi? Model karmaşıklığını azaltmak ve anlaşılabilir, yorumlanabilir (interpretable) modeller oluşturmak için hedef değişkene etkisi olmayan, az olan, etkisi ihmal edilebilen değişkenler modele dahil edilmez ve kafalar bulandırılmaz. Bu sebeple iyilik uyum indeksi kullanırken R2 geliştirerek düzeltilmiş R2 kullanılmaktadır. Düzeltilmiş R2 ‘nin R2 ‘den farkı gereksiz eklenen bağımsız değişkenleri cezalandırıyor olmasıdır. Formülde bunun nasıl olduğunu görelim:


p: bağımsız değişken sayısı, n: örneklem büyüklüğü

Aslında formüldeki 1 – R2 , artıklar kareler toplamının ortalamaya uzaklıklar kareler toplamına oranıdır (AKT/OUKT). Bu oran zaten R2 ‘nin temelini oluşturuyordu. Bu oran, başka bir oran ile çarpılarak düzeltilmiş sadece. O da örneklem büyüklüğü ve bağımsız değişken sayısının da içinde bulunduğu oran: (n-1)/(n-p-1). Formülde yeni orana dikkat edecek olursak n-1’in n-1’e bölümü 1’dir yani bir şeyi değiştirmez. Ancak paydada n’den değişken sayısı olan p çıkarılarak bu oranın 1’den büyük olması sağlanıyor. Oran 1’den fazla olacağı için Düzeltilmiş  R2 ‘yi azaltacaktır. İşte gereksiz değişkenler yüzünden model uyumunun cezalandırılması yoluyla elde edilen yeni uyum indeksi, düzeltilmiş  R2 ‘dir ve  R2 ‘den daha sağlıklı bir metrik, uyum indeksi oluşturur.

İyi kareler…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Barkod Etiketi üretimi yapan firmaların işi ciddi bir iştir. Bu anlamda sizin de hangi firmayla çalışma yatığınız çok büyük önem taşır. Kullanım alanı sınırsızdır. Her alanda ve her sektörde bu etiketlere ihtiyaç duyulur. Etiket çeşitleri ve Barkod etiketleri, seri üretimle hazırlanmaktadır. Etiketler ahşap, plastik, metal ya da cam gibi ambalajlı ürünlerin üzerilerine ugulanır.
Mide botoksu midenin belirli yerlerine botoks maddesi enjekte etme suretiyle midedeki kasların çalışmasını sınırlandırmayı ve sayede midenin gıdaları sindirim sürecini yavaşlatarak buna bağlı olan açlık-tokluk hissi süresinin de uzatılmasını amaçlayan ameliyatsız kolay kilo verme tedavisidir. Botoks uygulanırken, midenin detaylı şekilde içerden görüntülenmesini sağlayan endoskopi uygulaması ile gerçekleştirilir. Bu sayede hastaya sadece gastroskpik uygulaması kadar bir rahatsızlık olur. Özellikle diyet programlarına ve düzenli egzersizlere uymakta zorlanan ve buna bağlı olarak da obeziteye yakalanan, bu yüzdende obezitenin sebep olduğu çeşitli sağlık sorunları olan kişiler için mide botoksu bir devrim niteliğindedir ve son yıllarda ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır.
En güzel cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir.
En güzel cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir.
Termal Etiket Eco Termal etiket, yüzeyinde hami bir katman bulunmayan miktar çeşididir. Kumbara üzerine termal lamine edilmesi sonucunda oluşmaktadır. Kullanılan barkod yazıcının baş bölgesindeki ısı beraberlik birlikte termal sıvılaşma özelliği gösterir dahi bu şekilde Eco termal etiketin üzerine baskı alınır. Bu termal etiketlere yumruk termal olarak (ısıyla) yapılır ve yerde yüzden ribon kullanılmaz. Ribon kullanımı olmadığı için tahakküm maliyeti sıfıra yakındır.
Dijital Baskı ve baskı etiketi teknolojileri geliştikçe firmaların büyük ebatlı etiket ihtiyaçlarına da dijital çözümler sunulmaya başlamıştır. Böylece, birbirinden canlı renklerin ve kusursuz çizgilerin hakimiyetindeki büyük ebatlı dijital baskı etkileri; kurumsal firmaların reklam kampanyalarındaki en iddialı unsurlarına dönüşmüştür.