Apache Oozie ile MapReduce Görevi Çalıştırma

Apache Oozie’ye daha önce basit bir giriş yapmış ve küçük bir java uygulamasını çalıştırmıştık. Bu yazımızda examples dosyası içindeki MapReduce görevini başlatacağız.  examples klasörünü bulmayı ve lokal dizinde bir yere kopyalamayı şu yazıya bırakarak atlıyorum. Aşağıdaki kodlarda önce pwd bulunduğum dizine bakacağım ve sonra map-reduce örneğinin bulunduğu dizinin içini listeleyeceğim.

[cloudera@quickstart ~]$ pwd
/home/cloudera
[cloudera@quickstart ~]$ ls -ltr oozie_ornekler/examples/apps/map-reduce/
total 20
-rw-r--r-- 1 1106 4001 2559 Mar 23 2016 workflow.xml
-rw-r--r-- 1 1106 4001 2274 Mar 23 2016 workflow-with-config-class.xml
-rw-r--r-- 1 1106 4001 1028 Mar 23 2016 job-with-config-class.properties
-rw-r--r-- 1 1106 4001 1012 Mar 23 2016 job.properties
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 26 02:06 lib

En altta lib klasörü içinde map-reduce uygulamasının .jar dosyası olacak. Onun da içine girip bir göz atalım.

[cloudera@quickstart ~]$ jar tf oozie_ornekler/examples/apps/map-reduce/lib/oozie-examples-4.1.0-cdh5.7.0.jar
META-INF/
META-INF/MANIFEST.MF
org/
org/apache/
org/apache/oozie/
org/apache/oozie/example/
META-INF/DEPENDENCIES
META-INF/LICENSE
META-INF/NOTICE
org/apache/oozie/example/TimeUnit.class
org/apache/oozie/example/DemoMapReduceMain.class
org/apache/oozie/example/LocalOozieExample.class
org/apache/oozie/example/DemoReducer.class
org/apache/oozie/example/DemoPigMain.class
org/apache/oozie/example/DemoJavaMain.class
org/apache/oozie/example/DemoMapper.class
org/apache/oozie/example/SampleMapper.class
org/apache/oozie/example/SampleOozieActionConfigurator.class
org/apache/oozie/example/DateList.class
org/apache/oozie/example/SparkFileCopy.class
org/apache/oozie/example/SampleReducer.class
org/apache/oozie/example/Repeatable.class
META-INF/maven/
META-INF/maven/org.apache.oozie/
META-INF/maven/org.apache.oozie/oozie-examples/
META-INF/maven/org.apache.oozie/oozie-examples/pom.xml
META-INF/maven/org.apache.oozie/oozie-examples/pom.properties

Buradan çıkalım ve bir üst dizindeki job.properties dosyasına bakalım.

[cloudera@quickstart ~]$ cat oozie_ornekler/examples/apps/map-reduce/job.properties
#
# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
# or more contributor license agreements. See the NOTICE file
# distributed with this work for additional information
# regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
# to you under the Apache License, Version 2.0 (the
# "License"); you may not use this file except in compliance
# with the License. You may obtain a copy of the License at
#
#   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
#

nameNode=hdfs://localhost:8020
jobTracker=localhost:8021
queueName=default
examplesRoot=examples

oozie.wf.application.path=${nameNode}/user/${user.name}/${examplesRoot}/apps/map-reduce/workflow.xml
outputDir=map-reduce

En üstteki açıklama satırı haricinde altı özellik ve aldığı değeri görüyoruz. Bu dosya örnek olduğu için nameNode ve jobtracker adreslerimiz bizim faklı. Bu adresleri nasıl öğreneceğiz? Aşağıdaki komut ile açılan xml dosyası içinden fs.defaultFS özelliğinde yazan değer nameNode adresidir. Benimki hdfs://quickstart.cloudera:8020

[cloudera@quickstart ~]$ cat /etc/hadoop/conf/core-site.xml

Jobtracker adresi konusunda bu yazıda bazı bilgiler verdim. Burada sadece buraya yazacağımız adresi nasıl öğreneceğimizi koyacağım:

[cloudera@quickstart ~]$ cat /etc/hadoop/conf/yarn-site.xml

Komutu ile resourcemanager adresini öğreneceğimiz yarn-site.xml dosyasının içeriğini görebiliriz. Aşağıda ben düzgün görünsün diye Notepad++ içine kopyaladım ve ekran görüntüsü olarak buraya koydum. jobtracker karşısına yazacağımız değer quickstart.cloudera:8032 olacak.

Job.properties dosyasını düzenlemek

Şimdi nano editörü ile job.properties dosyasının içine girip değişikliklerimizi yapalım. (Siz vi, vim vb. başka editör kullanabilirsiniz)

[cloudera@quickstart java-main]$ sudo nano job.properties
nameNode=hdfs://quickstart.cloudera:8020
jobTracker=quickstart.cloudera:8032
queueName=default
examplesRoot=examples

oozie.wf.application.path=${nameNode}/user/${user.name}/${examplesRoot}/apps/map-reduce/workflow.xml
outputDir=map-reduce

Değişiklik yaptığımız yerlerin fontunu kırmızı yaptım. Beşinci özelliğimiz olan en alt satırdaki oozie.wf.application.path dan bahsetmek istiyorum. Bu beşinci özellik aslında diğer dört özelliği kullanarak dosya yolu oluşturuyor.

${nameNode}user${user.name}${examplesRoot}/apps/map-reduce/workflow.xml

Bu özellik mevcut konfigürasyona göre şu şekilde bir değer alacaktır:

hdfs://quickstart.cloudera:8020userclouderaexamples/apps/map-reduce/workflow.xml

Şimdi dosyalarımızı burada belirtilen hdfs dizinine kopyalayalım. Ben daha önce kopyalamıştım. Tekrar kopyalarsam hata alırım. Bu sebeple önce map-reduce klasörünü hdfs’den kaldıracağım sonra tekrar bu klasörü lokalimden kopyalayacağım.

[cloudera@quickstart ~]$ hdfs dfs -rm -R /user/cloudera/examples/apps/map-reduce

Lokalden hdfs’e tekrar kopyala:

[cloudera@quickstart ~]$ hdfs dfs -put /home/cloudera/oozie_ornekler/examples/apps/map-reduce/ /user/cloudera/examples/apps

Evet kopyalandı. Artk görevi çalıştırma aşamasına geçebiliriz.

Oozie ile map-reduce görevini başlatmak
[cloudera@quickstart ~]$ oozie job -oozie http://quickstart.cloudera:11000/oozie -config /home/cloudera/oozie_ornekler/examples/apps/map-reduce/job.properties -run
job: 0000001-170825203534617-oozie-oozi-W

Yukarıdaki komutla görev başladı ve görev numarası çıktısı komut satırından göründü. Yukarıdaki komut formatının daha anlaşır olması için parametrelerin neye işaret ettiğini açıklayalım:

oozie job -oozie [oozie sunucusu] -config [lokal dizinde job.properties dosya yolu] -run

Görev hakkında bilgi almak için:

[cloudera@quickstart ~]$ oozie job -oozie http://quickstart.cloudera:11000/oozie -info 0000001-170825203534617-oozie-oozi-W
Job ID : 0000001-170825203534617-oozie-oozi-W
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Workflow Name : map-reduce-wf
App Path   : hdfs://quickstart.cloudera:8020/user/cloudera/examples/apps/map-reduce/workflow.xml
Status    : SUCCEEDED
Run      : 0
User     : cloudera
Group     : -
Created    : 2017-08-27 15:52 GMT
Started    : 2017-08-27 15:52 GMT
Last Modified : 2017-08-27 15:53 GMT
Ended     : 2017-08-27 15:53 GMT
CoordAction ID: -

Actions
------------------------------------------------------------------------------
ID             Status  Ext ID         Ext Status Err Code
------------------------------------------------------------------------------
0000001-170825203534617
-oozie-oozi-W@:start:   OK    -           OK     -
-------------------------------------------------------------------------------
0000001-170825203534617
-oozie-oozi-W@mr-node   OK    job_1502609949360_0002 SUCCEEDED -
-------------------------------------------------------------------------------
0000001-170825203534617
-oozie-oozi-W@end     OK    -           OK     -
-------------------------------------------------------------------------------

Bu görev ne yaptı ona bakalım. job.properties dosyasında outputDir=map-reduce özelliğini değiştirmemiştik. Yani üretilen sonuçlar hdfs’de examples/output-data klasörü altında map-reduce klasörü içine yazılacak. Girip bakalım bu dizine sonuç var mı?

[cloudera@quickstart ~]$ hdfs dfs -ls /user/cloudera/examples/output-data/map-reduce
Found 2 items
-rw-r--r--  1 cloudera cloudera     0 2017-08-27 08:53 /user/cloudera/examples/output-data/map-reduce/_SUCCESS
-rw-r--r--  1 cloudera cloudera    1547 2017-08-27 08:53 /user/cloudera/examples/output-data/map-reduce/part-00000

Evet buraya map-reduce klasörü açılmış ve içine bir sonuç yazdırılmış. cat ile sonucu okuyalım:

[cloudera@quickstart ~]$ hdfs dfs -cat /user/cloudera/examples/output-data/map-reduce/part*
0    To be or not to be, that is the question;
42   Whether 'tis nobler in the mind to suffer
84   The slings and arrows of outrageous fortune,
129   Or to take arms against a sea of troubles,
172   And by opposing, end them. To die, to sleep;
217   No more; and by a sleep to say we end
255   The heart-ache and the thousand natural shocks
302   That flesh is heir to ? 'tis a consummation
346   Devoutly to be wish'd. To die, to sleep;
387   To sleep, perchance to dream. Ay, there's the rub,
438   For in that sleep of death what dreams may come,
487   When we have shuffled off this mortal coil,
531   Must give us pause. There's the respect
571   That makes calamity of so long life,
608   For who would bear the whips and scorns of time,
657   Th'oppressor's wrong, the proud man's contumely,
706   The pangs of despised love, the law's delay,
751   The insolence of office, and the spurns
791   That patient merit of th'unworthy takes,
832   When he himself might his quietus make
871   With a bare bodkin? who would fardels bear,
915   To grunt and sweat under a weary life,
954   But that the dread of something after death,
999   The undiscovered country from whose bourn
1041  No traveller returns, puzzles the will,
1081  And makes us rather bear those ills we have
1125  Than fly to others that we know not of?
1165  Thus conscience does make cowards of us all,
1210  And thus the native hue of resolution
1248  Is sicklied o'er with the pale cast of thought,
1296  And enterprises of great pitch and moment
1338  With this regard their currents turn awry,
1381  And lose the name of action.

Yapılan iş şu; her satıdaki karater sayısı sayılıp satır başına eklenmiş. İlk satır 42 karakter, ikinci satır 42. karakterden başlamış ve o şekilde eklemeli olarak devam ediyor. Bir Oozie görevinin daha örneğini yapmış olduk. Veriyle kalın…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Barkod Etiketi üretimi yapan firmaların işi ciddi bir iştir. Bu anlamda sizin de hangi firmayla çalışma yatığınız çok büyük önem taşır. Kullanım alanı sınırsızdır. Her alanda ve her sektörde bu etiketlere ihtiyaç duyulur. Etiket çeşitleri ve Barkod etiketleri, seri üretimle hazırlanmaktadır. Etiketler ahşap, plastik, metal ya da cam gibi ambalajlı ürünlerin üzerilerine ugulanır.
Mide botoksu midenin belirli yerlerine botoks maddesi enjekte etme suretiyle midedeki kasların çalışmasını sınırlandırmayı ve sayede midenin gıdaları sindirim sürecini yavaşlatarak buna bağlı olan açlık-tokluk hissi süresinin de uzatılmasını amaçlayan ameliyatsız kolay kilo verme tedavisidir. Botoks uygulanırken, midenin detaylı şekilde içerden görüntülenmesini sağlayan endoskopi uygulaması ile gerçekleştirilir. Bu sayede hastaya sadece gastroskpik uygulaması kadar bir rahatsızlık olur. Özellikle diyet programlarına ve düzenli egzersizlere uymakta zorlanan ve buna bağlı olarak da obeziteye yakalanan, bu yüzdende obezitenin sebep olduğu çeşitli sağlık sorunları olan kişiler için mide botoksu bir devrim niteliğindedir ve son yıllarda ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır.
En güzel cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir.
En güzel cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir.
Termal Etiket Eco Termal etiket, yüzeyinde hami bir katman bulunmayan miktar çeşididir. Kumbara üzerine termal lamine edilmesi sonucunda oluşmaktadır. Kullanılan barkod yazıcının baş bölgesindeki ısı beraberlik birlikte termal sıvılaşma özelliği gösterir dahi bu şekilde Eco termal etiketin üzerine baskı alınır. Bu termal etiketlere yumruk termal olarak (ısıyla) yapılır ve yerde yüzden ribon kullanılmaz. Ribon kullanımı olmadığı için tahakküm maliyeti sıfıra yakındır.
Dijital Baskı ve baskı etiketi teknolojileri geliştikçe firmaların büyük ebatlı etiket ihtiyaçlarına da dijital çözümler sunulmaya başlamıştır. Böylece, birbirinden canlı renklerin ve kusursuz çizgilerin hakimiyetindeki büyük ebatlı dijital baskı etkileri; kurumsal firmaların reklam kampanyalarındaki en iddialı unsurlarına dönüşmüştür.