Apache Spark2 CSV Okuma, Şema Oluşturma, Dataframe Üzerinde SQL Sorguları (Scala)

Merhaba, bu yazımızda Spark Dataframe oluştururken ve dataframe üzerinde veri keşfi yaparken kullandığım bazı işlemleri paylaşacağım. Basit bir yazı olacak ancak bunu önemsiyorum çünkü birçok insan veri yükleme esnasında sorun yaşıyor ve bir sürü zaman kaybediyor. Daha önce de buna benzer yazı yazmıştım ancak o zaman Spark1 kullanmıştım. Artık Spark2 var. Spark 2.0 sürümüyle birlikte dataframe API yönünde kanat kırdı. Sizlere tavsiyem Spark RDD API ile hiç uğraşmayın. Yüzünüzü Spark2 Dataframe API’ye çevirin. Aslında bu Spark için de güzel birşey, gelecek veri tiplerinden emin olarak iş yapıyor, içi rahat oluyor yani 🙂

Bu yazıda kullanacağım araçlar şunlardır:

  • Spark Sürümü: Spark 2.1.1
  • Geliştirme Ortamı: Apache Zeppelin Notebook
  • Kaynak Yönetimi: Apache YARN (Yani Spark’ı YARN modunda çalıştırıyorum)
  • Veri Depolama: Hadoop HDFS
  • Programlama Dili: Scala

Zeppelin kullandığım için ayrıca SparkContext() yaratmayacağım, çünkü Zeppelin bu işi bizim içi yapıyor. Ayrıca interpreter ayarlarımda Spark2 varsayılan interpereter olduğundan her paragrafta %Spark2 diye belirtmeme gerek yok. Kodların olduğu kutucuklarda açık yeşil ile seçilmiş satırlar sorgu sonuçlarını gösterir, kod değildir. Veri seti SanFransico itfaiye teşkikatının olaylara müdahale ile ilegili bilgilerin bulunduğu bir veridir. Kullandığım veri setini buradan indirebilir ve detaylı bilgiler edinebilirsiniz. Bu Youtube videosunda Pyspark ile yapılmış benzer işlemleri görebilirsiniz. Umarım biz de de bu tür veriler tutulmaya ve paylaşılmaya başlanır. Hadoop clusterımda node3 adında bir EdgeNode’um var. Veri setini buradaki /home/erkan/veri_setlerim/ dizinine indirdim. Buradan örnek çalışmalar için kullandığım  HDFS dizni olan /user/erkan/veri_setlerim/‘e aşağıdaki kodlarla kopyaladım.

[erkan@node3 ~]$ hdfs dfs -put /home/erkan/veri_setlerim/Fire_Department_Calls_for_Service.csv /user/erkan/veri_setlerim/

Evet artık HDFS’de veri setimiz hazır.

Spark Versiyonunu Öğrenme

Spark versiyonunu basit bir kod ile öğrenebiliriz.

spark.version
res7: String = 2.1.1.2.6.2.0-205
Spark ile CSV Uzantılı Dosyaları Okumak

HDFS’de bulunan dosyamızı okuyalım ve bir dataframe oluşturalım

val itfaiyeDF = spark.read.format("csv").option("header","true").option("inferSchema","true").load("/user/erkan/veri_setlerim/Fire_Department_Calls_for_Service.csv")
df: org.apache.spark.sql.DataFrame = [Call Number: int, Unit ID: string ... 32 more fields]
Took 23 sec. Last updated by admin at October 29 2017, 7:56:51 AM

Spark’da csv uzantılı dosyaları okurken bir çok seçenek var biz bunlardan sadece iki tanesini kullandık; header ve inferSchema. inferSchema veriden örneklem alarak sütunların veri türlerini belirlemeye çalışır. Böylelikle şema oluşturmak için uğraşmayız. Ancak bunun bir yan etkisi de zaman alması ve sütun isimlerinde  boşluk bırakmak gibi bazı yan etkilerinin olmasıdır. Şimdi Yüklediğimiz veri setini printSchema() ile görelim.

itfaiyeDF.printSchema()
root
 |-- Call Number: integer (nullable = true)
 |-- Unit ID: string (nullable = true)
 |-- Incident Number: integer (nullable = true)
 |-- Call Type: string (nullable = true)
 |-- Call Date: string (nullable = true)
 |-- Watch Date: string (nullable = true)
 |-- Received DtTm: string (nullable = true)
 |-- Entry DtTm: string (nullable = true)
 |-- Dispatch DtTm: string (nullable = true)
 |-- Response DtTm: string (nullable = true)
 |-- On Scene DtTm: string (nullable = true)
 |-- Transport DtTm: string (nullable = true)
 |-- Hospital DtTm: string (nullable = true)
 |-- Call Final Disposition: string (nullable = true)
 |-- Available DtTm: string (nullable = true)
 |-- Address: string (nullable = true)
 |-- City: string (nullable = true)
 |-- Zipcode of Incident: integer (nullable = true)
 |-- Battalion: string (nullable = true)
 |-- Station Area: string (nullable = true)
 |-- Box: string (nullable = true)
 |-- Original Priority: string (nullable = true)
 |-- Priority: string (nullable = true)
 |-- Final Priority: integer (nullable = true)
 |-- ALS Unit: boolean (nullable = true)
 |-- Call Type Group: string (nullable = true)
 |-- Number of Alarms: integer (nullable = true)
 |-- Unit Type: string (nullable = true)
 |-- Unit sequence in call dispatch: integer (nullable = true)
 |-- Fire Prevention District: string (nullable = true)
 |-- Supervisor District: string (nullable = true)
 |-- Neighborhooods - Analysis Boundaries: string (nullable = true)
 |-- Location: string (nullable = true)
 |-- RowID: string (nullable = true)

Okuma süresini azaltmak ve sütun isimlerini değiştirerek okumak istiyorsak kendimiz bir şema hazırlayarak okuma esnasında schema() kullanmalıyız.

Spark Dataframe için Şema Hazırlamak

Şema hazırlamak için gerekli kütüphaneleri indirelim ve yukarıda yazdırdığımız şemanın aynısını kendimiz hazırlayalım. Ancak sütun isimlerini birleştirelim.

import org.apache.spark.sql.types.{StructType, StructField, IntegerType, StringType, BooleanType, DateType, TimestampType}
val itfaiyeDFSchema = StructType(Array(
 StructField("CallNumber", IntegerType, true),
 StructField("UnitID", StringType, true),
 StructField("IncidentNumber", IntegerType, true),
 StructField("CallType", StringType, true),
 StructField("CallDate", StringType, true),
 StructField("WatchDate", StringType, true),
 StructField("ReceivedDtTm", StringType, true),
 StructField("EntryDtTm", StringType, true),
 StructField("DispatchDtTm", StringType, true),
 StructField("ResponseDtTm", StringType, true),
 StructField("OnSceneDtTm", StringType, true),
 StructField("TransportDtTm", StringType, true),
 StructField("HospitalDtTm", StringType, true),
 StructField("CallFinalDisposition", StringType, true),
 StructField("AvailableDtTm", StringType, true),
 StructField("Address", StringType, true),
 StructField("City", StringType, true),
 StructField("ZipcodeOfIncident", IntegerType, true),
 StructField("Battalion", StringType, true),
 StructField("StationArea", StringType, true),
 StructField("Box", StringType, true),
 StructField("OriginalPriority", StringType, true),
 StructField("Priority", StringType, true),
 StructField("FinalPriority", IntegerType, true),
 StructField("ALSUnit", StringType, true),
 StructField("CallTypeGroup", StringType, true),
 StructField("NumberOfAlarms", StringType, true),
 StructField("UnitType", StringType, true),
 StructField("UnitSequenceInCallDispatch", IntegerType, true),
 StructField("FirePreventionDistrict", StringType, true),
 StructField("SupervisorDistrict", StringType, true),
 StructField("NeighborhooodsAnalysisBoundaries", StringType, true),
 StructField("Location", StringType, true),
 StructField("RowID", StringType, true)
 ))
import org.apache.spark.sql.types.{StructType, StructField, IntegerType, StringType, BooleanType, DateType, TimestampType}itfaiyeDFSchema: org.apache.spark.sql.types.StructType = StructType(StructField(CallNumber,IntegerType,true), StructField(UnitID,IntegerType,true), StructField(IncidentNumber,IntegerType,true), StructField(CallType,StringType,true), StructField(CallDate,StringType,true), StructField(WatchDate,StringType,true), StructField(ReceivedDtTm,StringType,true), StructField(EntryDtTm,StringType,true), StructField(DispatchDtTm,StringType,true), StructField(ResponseDtTm,StringType,true), StructField(OnSceneDtTm,StringType,true), StructField(TransportDtTm,StringType,true), StructField(HospitalDtTm,StringType,true), StructField(CallFinalDisposition,StringType,true), StructField(Available DtTm,StringType,true), StructField(Address,StringType,true), StructField(City,StringType,true), StructField(Zipco...

şimdi verimizi tekrar okuyalım ancak inferSchema() yerine kendi şemamızı kullanalım. Bu sefer ikinci option() yerine schema() fonksiyonunu kullanacağız.

val itfaiyeDF = spark.read.format("csv").option("header","true").schema(itfaiyeDFSchema).load("/user/erkan/veri_setlerim/Fire_Department_Calls_for_Service.csv")
itfaiyeDF.printSchema()
itfaiyeDF: org.apache.spark.sql.DataFrame = [CallNumber: int, UnitID: string ... 32 more fields]
root
 |-- CallNumber: integer (nullable = true)
 |-- UnitID: string (nullable = true)
 |-- IncidentNumber: integer (nullable = true)
 |-- CallType: string (nullable = true)
 |-- CallDate: string (nullable = true)
 |-- WatchDate: string (nullable = true)
 |-- ReceivedDtTm: string (nullable = true)
 |-- EntryDtTm: string (nullable = true)
 |-- DispatchDtTm: string (nullable = true)
 |-- ResponseDtTm: string (nullable = true)
 |-- OnSceneDtTm: string (nullable = true)
 |-- TransportDtTm: string (nullable = true)
 |-- HospitalDtTm: string (nullable = true)
 |-- CallFinalDisposition: string (nullable = true)
 |-- AvailableDtTm: string (nullable = true)
 |-- Address: string (nullable = true)
 |-- City: string (nullable = true)
 |-- ZipcodeOfIncident: integer (nullable = true)
 |-- Battalion: string (nullable = true)
 |-- StationArea: string (nullable = true)
 |-- Box: string (nullable = true)
 |-- OriginalPriority: string (nullable = true)
 |-- Priority: string (nullable = true)
 |-- FinalPriority: integer (nullable = true)
 |-- ALSUnit: string (nullable = true)
 |-- CallTypeGroup: string (nullable = true)
 |-- NumberOfAlarms: string (nullable = true)
 |-- UnitType: string (nullable = true)
 |-- UnitSequenceInCallDispatch: integer (nullable = true)
 |-- FirePreventionDistrict: string (nullable = true)
 |-- SupervisorDistrict: string (nullable = true)
 |-- NeighborhooodsAnalysisBoundaries: string (nullable = true)
 |-- Location: string (nullable = true)
 |-- RowID: string (nullable = true)
 
Took 0 sec. Last updated by admin at October 29 2017, 11:28:31 AM.
Spark Dataframe’i SQL Tablosu Olarak Kaydetme ve Sorgu Çalıştırma

SparkSQL doğrudan SQL sorgularını çalıştırmamıza olanak veriyor. Üsetlik bunu kullanmak çok kolay. Dataframe’i geçici bir SQL tablosu olarak kaydediyoruz arkasındanda bu tablo sanki gerçek bir SQL tablosuymuş gibi SQL sogularımızı çalıştıryoruz. Önce tablomuzu kaydedelim. Bunun için createOrReplaceTempView("KendimizBelirliyoruz") kullanıyoruz. Ben tabloya itfaiyeTable dedim siz başka bir isim verebilirsiniz.

itfaiyeDF.createOrReplaceTempView("itfaiyeTable")

Şimdi de basit bir SQL sorgusu çalıştıralım. Ben Zeppelin kullandığım için paragrafa %sql ile başlamak zorundayım.

%sql
SELECT * FROM itfaiyeTable LIMIT 10

Sorgu sonucu:

Sütun sayısı çok olduğu için diğer veriyi görmek için sağa kaydırmak gerekir.
Hoşçakalın…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fazla kilolardan mı şikayetçisiniz? O halde neden mide küçültme ameliyatı nı denemiyorsunuz. mide küçültme ameliyatı, zayıflamak isteyenler için kesin bir çözüm sunuyor. Üstelik çok kısa bir süre içersinde hayal ettiğiniz kilolara kavuşabilirsiniz.
Caminin önünde ve iki yanında geniş cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir. İç avluya, biri cepheden ikisi yandan olmak üzere herbiri merdivenli 3 kapıdan girilmektedir. Bu kapılarla dış avlunun cümle kapısı, ozamana kadar benzeri görülmemiş bronz kapılardır. Kubbeden aşağı doğru indikçe mekan yayılmaktadır. Bu piramidel yükselme ve yayılma sonucunda göz yanlara ve yukarıya doğru aynı mesafelere ulaşmaktadır. Bu özelliklerden dolayı, mekanın neresinde olursanız olun, bütün mekana hakim görüş sağlarsınız. Kubbe yaklaşık olarak 43 metre yükseklikte ve köşeleri pandantifle doldurulmuş 4 muazzam kemer üzerine oturtulmaktadır. Caminin su basmanı üzerinde olması ve kubbe yüksekliği nedeniyle pencereleri oldukça fazladır. Böylece caminin içini süsleyen binlerce çini ve kalem işleri tatlı ışık altında görülmektedir. Caminin içindeki en önemli unsur, ince işçilikle yontulmuş mermerden yapılma mihraptır. Bitişik duvarları, seramik çinilerle kaplanmıştır fakat çevresindeki çok sayıdaki pencere onu daha az ihtişamlı gösterir. Mihrabın sağında, Caminin en kalabalık halinde dahi olsa, herkesin imamı rahatça duyabileceği şekilde dekore edilmiş mimber bulunur. Caminin içi her katında alçak düzeyde olmak üzere 50 farklı lale deseninden üretilmiş 20binden fazla çini ile döşenmiştir. Alt seviyelerdeki çiniler, geleneksel galerideki çinilerin desenleri çiçekler meyveler ve servilerle gösterişli ve ihtişamlıdır.