Kovaryans Matrisi (Covariance Matrix) Nedir?

Kovaryans iki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin değişkenliğini ölçen bir kavramdır. Betimsel istatistiktir. Yani var ola bir şeyi bize söyler. Ortada tahmin yoktur. Sonucun pozitif olması artan bir doğrusal ilişkiyi, negatif olması azalan bir doğrusal ilişkiyi ve sıfır civarında olması ilişkinin olmadığını gösterir. Kovaryans matrisi ise bu değişkenlerin karşılıklı kovaryans değerlerinin bulunduğu bir matristir. Aşağıda örnek bir kovaryans matrisi görülmektedir. Dikkat edilirse esas köşegen değişkelerin varyanslarından oluşmaktadır.

Değişkenler x1 x2 x3 x4
x1 var(x1) cov(x1,x2) cov(x1,x3) cov(x1,x4)
x2 var(x2) cov(x2,x3) cov(x2,x4)
x3 var(x3) cov(x3,x4)
x4 var(x4)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir