Docker Sık Kullanılan Komutlar-1

Merhaba bu yazımda sık sık kullandığım docker komutlarını derleyeceğim.

NGINX Örneği ile Docker Container Yaratma ve Çalıştırma

sudo docker container run --publish 80:80 --detach --name webhost nginx

Örnek çıktı uzun bir container id numarası olacaktır.

f1ae36d58a81efe40afcda069f26b4bd27824442fa33f0a079bd516df4e85b37

–detach parametresi konteynırın arka planda çalışmasını sağlar, komut satırını meşgul etmez. Konteynırı her çalıştırdığımızda yeni benzersiz bir id alır. –name konteynıra bizim belirlediğimiz bir isimdir. Internet tarayıcınıza (Örn Chrome) gidip localhost yazdığınızda Welcome to nginx! sayfasını görmeniz konteynırın başarıyla oluştuğu ve sağlıklı çalıştığı anlamına gelir.

Docker Container Listelemek

sudo docker container ls
veya
sudo docker ps

Beklenen çıktı:

CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND         CREATED       STATUS       PORTS        NAMES
f1ae36d58a81    nginx        "nginx -g 'daemon of…"  About a minute ago  Up About a minute  0.0.0.0:80->80/tcp  webhost

Çalışan Docker Container Özelliklerini Yazdırmak

sudo docker container inspect mysql_server

Docker Container Durdurmak

docker container stop container_id
veya
docker container stop container_name

Docker Container Kaldırmak (rm)

sudo docker container rm 358 77b 887 ed5 cb0 eb3 d7e

docker container kaldırmadan önce durdurmalıyız. rm karşısındakiler container id numaraları. Aynı şekilde isim de olabilir.

Docker Images Listeleme

sudo docker images
REPOSITORY      TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
nginx        latest       27a188018e18    2 weeks ago     109MB
zookeeper      3.4.14       2a7f6fc5c8a1    3 weeks ago     150MB
alpine        latest       cdf98d1859c1    3 weeks ago     5.53MB

Ana Makineden Docker Container’a Dosya Kopyalamak

Format şöyle:

docker cp /ana/makine/dosya/adresi/dosya.uzanti <container-id>:/container/dizin/adresi

Örnek (Ubuntu üzerinde):

docker cp /home/erkan/flink-ogrenme/scala-wordcount/target/flink-scala-wordcount-1.0-SNAPSHOT.jar b7d00b868791:/opt/flink

Docker Container’dan
Ana Makineye Dosya Kopyalamak

docker cp <container-id>:/konteynır/dosya/adresi/dosya.uzanti /ana/makine/hedef/dizin/adresi

Çalışan Docker Container’ları Listelemek

sudo docker ps

Docker Container Komut Satırına Erişmek, Bağlanmak

Docker konteynır’a sanki bir sanal makinenin komut satırına bağlanır gibi erişebiliriz.

Format:

sudo docker exec -it <containerid> bash

Örnek (Ubuntu):

sudo docker exec -it b7d bash

Beklenen örnek sonuç:

root@jobmanager:/opt/flink#

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir