Çoklu Regresyon (Multiple Regression): Python ile Uygulama-1

Lineer Regresyon Notlarımıza devam ediyoruz. Bu yazımızda Python ile çoklu lineer regresyon uygulaması yapacağız. Teorik olarak ilk dört yazıda iyi

Devam

Python Pandas ile Temel İşlemler-1 (Dosya okuma, Sütun İsimlendirme)

Pandas; veri analizi ve veri ön işlemeyi kolaylaştıran  açık kaynak kodlu bir kütüphanedir. Dil olarak Python kullanır. Pandas dağıtık işlemeye

Devam